جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شرف در لغت نامه دهخدا

ابن شرف

[اِ نُ شَ رَ] (اِخ) محمد بن سعيد قيرواني. يکي از فحول شعراي اندلس. او را با ابن رشيق شاعر مهاجات و مشاجره بوده است. از اوست: کتاب ابکارالافکار در ادب، منظوم و منثور و بعض کتب ديگر.

کلمات مشابه