جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شداد در لغت نامه دهخدا

ابن شداد

[اِ نُ شَدْ دا] (اِخ) عزالدين ابوعبدالله محمد بن علي بن ابراهيم مورخ. او راست: کتاب الاعلاق الخطيره في ذکر امراء الشام و الجزيره. او به سال 684 ه .ق . وفات يافت.

کلمات مشابه