جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آپکانه در لغت نامه دهخدا

آپکانه

[نَ / نِ] (ص، اِ) آبکانه. افکانه. آفکانه. (برهان).

کلمات مشابه