جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شخباء در لغت نامه دهخدا

ابن شخباء

[اِ نُ شَ] (اِخ) ابوعلي حسن بن عبدالصمد عسقلاني. در نثر عربي بليغ و خطبه ها و رسائل او مشهور است و شعر نيز ميگفته و در قاهره به سال 482 ه .ق . درگذشته است.

کلمات مشابه