جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شحنه در لغت نامه دهخدا

ابن شحنه

[اِ نُ شَ نَ] (اِخ) قاضي القضاه عبدالبربن محمد حلبي. فقيه حنفي. او راست: کتاب تفصيل عقدالفوائد در شرح منظومهء ابن وهبان. وفات 921 ه .ق .

کلمات مشابه