جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شحنه در لغت نامه دهخدا

ابن شحنه

[اِ نُ شَ نَ] (اِخ) ابوالفرج عبدالرحمن بن احمدبن مبارک غَزّي. وفات 799 ه .ق . او راست: کتاب عوالي.

کلمات مشابه