جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شحنه در لغت نامه دهخدا

ابن شحنه

[اِ نُ شَ نَ] (اِخ) ابوالوليد ابراهيم بن محمد، معروف به ابن شحنهء حلبي. او راست: کتاب لسان الحکام في معرفه الاحکام در قضاء حلب و آن سي فصل است در معاملات و اقضيه. وفات 882 ه .ق .

کلمات مشابه