جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابن شبیب در لغت نامه دهخدا

ابن شبیب

[اِ نُ ؟] (اِخ) ابوسعيد عبدالله بن شبيب ربعي بصري. از اخباريان. و کتاب الاخبار و الاَثار از اوست. (از ابن النديم). و در جاي ديگر ابن النديم ابن شبيب مطلق آورده و کتاب هجاءالمصاحف را بدو نسبت کرده است.

کلمات مشابه