جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آپستنگاه در لغت نامه دهخدا

آپستنگاه

[پَ تَ] (اِ مرکب) در فرهنگ اسدي (خطي) کلمه اي بدين صورت هست بمعني آبشتنگاه و شعر قريع الدهر را در اينجا نيز شاهد آورده است.

کلمات مشابه