جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آء در لغت نامه دهخدا

آء

(ع اِ) جِ آءه.

کلمات مشابه