جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آپاندیسیت در لغت نامه دهخدا

آپاندیسیت

(فرانسوي، اِ)(1) آماس که در ضميمه يعني زائدهء دودي پديد آيد.
(1) - Appendicite.

کلمات مشابه