جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آپاردی در لغت نامه دهخدا

آپاردی

(ص) (شايد از ترکي آپارماق بمعني بردن) سخت گربز. || سخت بي شرم.

کلمات مشابه