جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آپارتمان در لغت نامه دهخدا

آپارتمان

[تِ] (فرانسوي، اِ)(1) خانه اي بچندين آشکوب.
(1) - Appartement.

کلمات مشابه