جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آپادانا در لغت نامه دهخدا

آپادانا

(اِخ) بارگاه پادشاهان ايران. || نام يکي از قصور تخت جمشيد.

کلمات مشابه