جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبی و خاکی در لغت نامه دهخدا

آبی و خاکی

[يُ] (ص نسبي) آنکه هم در آب و هم در خشکي زيستن دارد.

کلمات مشابه