جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبین در لغت نامه دهخدا

آبین

(اِخ) نام قريه اي است از توابع شيراز و مغاره اي به نزديک آن که موميايي معدني از آنجا خيزد. || نام موميايي که از معدن آبين گيرند. موم آبين. و صاحب برهان در آيين نيز همين معني را آورده است.

کلمات مشابه