جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب یک در لغت نامه دهخدا

آب یک

[يَ] (اِخ) نام محلي از توابع قزوين، کنار جادهء طهران، ميان ينگي امام و قشلاق بفاصلهء 65800 گز از طهران. اين قريه داراي معادن ذغال سنگ است بدرهء کوچکي واقع در شمال غربي بفاصلهء 4000 گز. زغال سنگ آب يک داراي 7500 کالري حرارت است و بسهولت به کک تبديل تواند شدن.

کلمات مشابه