جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبیذیمیا در لغت نامه دهخدا

آبیذیمیا

(معرب، اِ) رجوع به اِبيديميا شود.

کلمات مشابه