جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبیدوس در لغت نامه دهخدا

آبیدوس

(اِخ) از شهرهاي مصر علياست و تخته سنگهاي موسوم به آبيدوس که نامهاي دو طبقه از فراعنهء قديم مصر در آن نقش بود در حفر اراضي آن به دست آمد (بسال 1871 م.).

کلمات مشابه