جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبادکوشک در لغت نامه دهخدا

آبادکوشک

(اِخ) حسن آباد قاشق در سقز کردستان. (فرهنگستان).

کلمات مشابه