جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب یخ در لغت نامه دهخدا

آب یخ

[بِ يَ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)آبي که در آن يخ افکنده و سرد کرده باشند.

کلمات مشابه