جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبی در لغت نامه دهخدا

آبی

(ص نسبي) منسوب به آبه يعني آوه. از مردم آبه.

کلمات مشابه