جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبه صوفیان در لغت نامه دهخدا

آبه صوفیان

[بَ] (اِخ) نام محلي کنار راه بجنورد بگنبد قابوس به فاصلهء 548430 گز از مشهد.

کلمات مشابه