جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبه در لغت نامه دهخدا

آبه

[بَ] (اِخ) نام قريه اي نزديک ساوه و نسبت بدان آبي است و آن را آوه نيز گويند و نسبت بدان آوي باشد. || نام قريه اي به اصفهان. || نام شهري به افريقيه.

کلمات مشابه