جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبه در لغت نامه دهخدا

آبه

[آبْ بَ / بِ] (اِ) در زبان کودکان خُرد، آب.

کلمات مشابه