جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبه در لغت نامه دهخدا

آبه

[بَ / بِ] (اِ) در نوشابه و شورآبه و دوآبه، آب.

کلمات مشابه