جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبه در لغت نامه دهخدا

آبه

[بَ / بِ] (اِ) ليزابه و لعابي که با جنين توأم برآيد از شکم مادر. سخد. شاهد. نخط.

کلمات مشابه