جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب و هوا در لغت نامه دهخدا

آب و هوا

[بُ هَ] (ترکيب عطفي، اِ مرکب) کشور. اقليم. || سقم يا صحت مربوط به آب و هواي ناحيتي.

کلمات مشابه