جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبونه در لغت نامه دهخدا

آبونه

[نِ] (فرانسوي، ص، اِ)(1) آبونه شدن روزنامه و مانند آن؛ از خريداران ماهيانه يا ساليانهء آن گرديدن.
(1) - Abonne.

کلمات مشابه