جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبونمان در لغت نامه دهخدا

آبونمان

(فرانسوي، اِ)(1) نقدي که در ازاء خريدن ماهيانه يا ساليانهء روزنامه و مانند آن پردازند.
(1) - Abonnement.

کلمات مشابه