جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب و رنگی در لغت نامه دهخدا

آب و رنگی

[بُ رَ] (ص نسبي) در اصطلاح نقاشان، نقشي بالوان. مقابل سياه قلم.

کلمات مشابه