جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب ورزی در لغت نامه دهخدا

آب ورزی

[وَ] (حامص مرکب) کار آب ورز.

کلمات مشابه