جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب ورز در لغت نامه دهخدا

آب ورز

[وَ] (نف مرکب) آب باز. شناگر. سباح. || ملاح.

کلمات مشابه