جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب و جارو کردن در لغت نامه دهخدا

آب و جارو کردن

[بُ کَ دَ] (مص مرکب) روفتن بجاروب با آب پاشيدن.

کلمات مشابه