جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبوباسر در لغت نامه دهخدا

آبوباسر

[سِ] (اِخ) تصحيف نام ابوبکربن طفيل نزد اروپائيان. رجوع به ابن طفيل شود.

کلمات مشابه