جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب و آش در لغت نامه دهخدا

آب و آش

[بُ] (اِ مرکب، از اتباع)خوردني هاي پخته.

کلمات مشابه