جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبو در لغت نامه دهخدا

آبو

(اِ) نيلوفر آبي. نيلوپر. ليلوپر :
صنعش بسر کوه برويانده شقايق
در باغ دمانده لَطَفش سوري و آبو.
خواجه عميد لوبکي.
اي گرد درت آب رخ خواجهء کاريز
وي خاک کف پاي تو تاج سر آبو.
شيخ آذري.
|| خال. دايي. برادر مادر. خالو. مربرار.

کلمات مشابه