جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب نیک در لغت نامه دهخدا

آب نیک

(اِخ) نام قريه اي از رودبار در ايالت طهران.

کلمات مشابه