جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آباد شدن در لغت نامه دهخدا

آباد شدن

[شُ دَ] (مص مرکب) عمران پذيرفتن.

کلمات مشابه