جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب نی شکر در لغت نامه دهخدا

آب نی شکر

[بِ نَ / نِ شَ / شِ کَ](ترکيب اضافي، اِ مرکب) عسل القصب. (تحفه).

کلمات مشابه