جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب نی در لغت نامه دهخدا

آب نی

(اِخ) نام رودي ميان تورک و شيراز. (از بهار عجم).

کلمات مشابه