جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب نی در لغت نامه دهخدا

آب نی

[نَ / نِ] (اِ مرکب) ميلاب (در قليان).

کلمات مشابه