جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب نوشادری در لغت نامه دهخدا

آب نوشادری

[بِ دُ] (ترکيب وصفي، اِ مرکب) آب معدني که در آن بطبع نوشادر باشد.

کلمات مشابه