جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب نورد در لغت نامه دهخدا

آب نورد

[نَ وَ] (نف مرکب) ملاح. دريانورد :
خليل آتش کوبي کليم آب نورد
چه باک داري در کارزار از آتش و آب.
مسعودسعد.

کلمات مشابه