جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب نما در لغت نامه دهخدا

آب نما

[نُ / نِ / نَ] (اِ مرکب) مظهر چشمه و کاريز. || بنائي که در آنجا کنند. || سراب. کوراب. آل. کتير. واله. کور. لعاب الشمس. يلمع. عسقل. عساقل. لوه.

کلمات مشابه