جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب نکشیده در لغت نامه دهخدا

آب نکشیده

[نَ کَ / کِ دَ / دِ] (ن مف مرکب) تطهيرنشده. || مجازاً در تداول عوام، سخت درشت : فحش آب نکشيده.

کلمات مشابه