جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب نشاط در لغت نامه دهخدا

آب نشاط

[بِ نَ / نِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) مذي. (زمخشري) (ربنجني). || نطفه.

کلمات مشابه