جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب نارنج در لغت نامه دهخدا

آب نارنج

[بِ رَ / رِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب) آبي که از فشردن نارنج حاصل کنند.

کلمات مشابه