جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب نار در لغت نامه دهخدا

آب نار

[بِ] (ترکيب اضافي، اِ مرکب)رجوع به آب انار شود.

کلمات مشابه