جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آب ناداده در لغت نامه دهخدا

آب ناداده

[دَ / دِ] (ن مف مرکب) مقابل آب داده.
-شمشير آب ناداده، پيکان آب ناداده و -بي پر؛ شَرْخ.

کلمات مشابه